Skip navigation


EU

EU-samarbejdet på sundhedsområdet koncentreres om indsatsen for folkesundhed (artikel 168 i EU-traktaten) samt regulering af det indre marked for bl.a. lægemidler og medicinsk udstyr indenfor EU.

EU-samarbejdet på sundhedsområdet rummer et bredt felt af emner, f.eks. sundhedsfremme, forebyggelse, bekæmpelse af grænseoverskridende sundhedstrusler, patienters adgang til behandling i andre EU-lande og en omfattende og indre markeds-baseret regulering af tobaksvarer, lægemidler og medicinsk udstyr.

Sundhedsområdet hører hjemme i Rådet for beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse (EPSCO), idet der typisk under hvert formandskab afholdes ét særskilt rådsmøde om sundhedsspørgsmål. 

EU er i dag et centralt forum for en løbende dialog og erfaringsudveksling mellem de europæiske sundhedsmyndigheder. Samtidig spiller EU en væsentlig rolle som aktør og forum for intern koordination mellem EU-landene i andre internationale organisationer f.eks. WHO.

Endvidere afholder de fleste formandskaber et uformelt sundhedsministermøde i formandskabslandet. 

Sundheds- og Ældreministeriet er også involveret i EU-samarbejdet på narkotikaområdet, som er forankret i Rådet for retlige og indre anliggender, og som i Danmark koordineres af Justitsministeriet. 

Ministeriet har en sundhedsattaché udstationeret ved EU-repræsentationen i Bruxelles.


Sidst opdateret 17-09-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |