Skip navigation


Behandling af personoplysninger til Statistik- og analyseoplysninger

I Sundheds- og Ældreministeriets departement har vi en analyseafdeling, der laver forskellige statistikker om sundhedsvæsnet i Danmark. Du kan læse mere om behandling af personoplysninger til statistiske formål her.

Hvornår og hvorfor registrerer og bruger vi dine personoplysninger?
Departementet har en analyseafdeling, der laver forskellige statistikker og analyser om sundhedsvæsnet i Danmark. I den forbindelse anvender vi oplysninger fra forskellige sundhedsregistre. Det er f.eks. Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret mv.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?
I analyserne anvender vi f.eks. oplysninger om køn, alder, familieforhold og helbredsoplysninger. De medarbejdere, der er ansat i departementets analyseafdeling benytter sig af forskermaskiner i Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik (sikre miljøer), og data i de datasæt, de har mulighed for at downloade, er på et aggregeret niveau og er pseudonymiserede. Det betyder, at cpr-nummeret er erstatte af et id-nummer så personen bag ikke umiddelbart kan identificeres.

Hvilke analyser og statistikker arbejder departementet aktuelt med?

 • Titel: Sundheds- og Ældreøkonomisk Redegørelse

  Starttidspunkt:
  Februar 2017

  Antal personer, der behandles oplysninger om: 
  Hele Danmarks befolkning og befolkning med kontakt til sundhedsvæsnet og ældreplejen

  Beskrivelse af, hvor oplysningerne stammer fra:
  CPR-register, Landspatientregister, Sygesikringsregister, Yderregister, Bevægelssregister, DREAM-register, Kommunale omsorgsregistre (EOJ)

 • Titel: Analyser af kontaktmønstre til psykiatriudvalget

  Starttidspunkt: 
  Oktober 2017

  Antal personer, der behandles oplysninger om: 
  Hele befolkningen og befolkningen med psykiatrisk sygehuskontakt eller kontalt til sygesikringen

  Beskrivelse af, hvor oplysningerne stammer fra:
  CPR-register, Landspatientregister, Sygesikringsregister, Datagrundlag til lovmodellen

 • Titel: Analyse af mobilitet blandt patienter i almen praksis

  Starttidspunkt: 
  April 2018

  Antal personer, der behandles oplysninger om:
  Befolkningen med kontakt til almen praksis

  Beskrivelse af, hvor oplysningerne stammer fra:
  Sygesikringsregister
   

   
 • Titel: Evaluering af modtagere af puljemidler til behandling og forebyggelse af ludomani 2015-2017    

  Starttidspunkt:
  April 2018 

  Antal personer, der behandles oplysninger om:
  Personer som har været i behandling for ludomani ved et af de behandlingscentre, som i perioden 2015-2017 har modtaget puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til forebyggelse og behandling af ludomani samt personer, som har været målgruppe/eksponeret for indsatser til forebyggelse af ludomani. 

  Beskrivelse af, hvor oplysningerne stammer fra:
  Behandlingscentre, som i perioden 2015-2017 har modtaget puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til forebyggelse og behandling af ludomani. 

  Databehandler:
  Rambøll Management Consulting A/S

Sidst opdateret 10-07-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |