Skip navigation


Hvis du er part i en klagesag

short Hvornår og hvorfor registrerer og bruger vi dine personoplysninger?
Departementet er klageinstans for afgørelser truffet af koncernens institutioner. Vi registrerer de oplysninger, du giver os i forbindelse med en klagesag, og departementet kan i forbindelse med behandlingen af klagen, indhente oplysninger fra den styrelse hvis afgørelse, der klages over. Vi bruger oplysningerne til behandling af din klage.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?
I forbindelse med en klagesag modtager vi som regel oplysninger fra dig om dit navn, dine kontaktoplysninger og andre personoplysninger, der vedrører sagen. Vi registrerer endvidere de oplysninger, vi modtager fra den institution, hvis afgørelse, der er klaget over.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?
Vi gemmer de oplysninger, du har givet os, i vores elektroniske journalsystem, fordi vi som offentlig myndighed har pligt til at journalisere. Vores journalperioder er på fem år. Hvert femte år afleverer vi
derfor en kopi af journalperiodens oplysningerne til Rigsarkivet i henhold til arkivloven og gemmer samtidig en kopi som en historisk database i ministeriet.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi behandler om sig, kan du skrive, ringe eller sende en e-mail til ministeriet.

Sidst opdateret 28-06-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |