Skip navigation


Udgifter og officielle ministeraktiviteter

Åbenhedsordningen blev indført i 2009. Her kan man se ministerens officielle aktiviteter i indenværende måned, udgifter til tjenesterejser, repræsentationsudgifter og modtagne gaver. Oplysningerne opdateres senest den 8. hverdag i måneden.

Som led i en politisk aftale, der er indgået den 30. april 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, indføres en ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter, og ministerkalenderen undtages fra retten til aktindsigt efter offentlighedsloven.

Åbenhedsordning betyder, at der løbende skal offentliggøres bagudrettede oplysninger om ministerens månedlige repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser, modtagne gaver og varetagelse af officelle repræsentative opgaver, ligesom ordningen omfatter en vis fremadrettet indformation om den kommende måneds officielle ministeraktiviteter.

Aftalen indebærer, at ministerierne senest den 8. hverdag i måneden skal offentliggøre oplysninger om ministres udgifter og aktiviteter.

På åbenhedsordningens hjemmeside kan du se ministerens:

  • Arrangementer af officiel repræsentativ karakter
  • Modtagne gaver
  • Repræsentationsudgifter
  • Officielle aktiviteter i indeværende måned
  • Udgifter til tjenesterejser

Med undtagelse af ”Officielle aktiviteter i indeværende måned” er alle oplysninger bagudrettede. For udgifter til repræsentation og tjenesterejser medtages alene de bogførte udgifter for den aktuelle måned. Det er vigtigt at understrege, at der hermed kan opstå tidsforskydninger mellem den måned f.eks. et møde er afholdt i og den måned, hvor udgiften rent faktisk bogføres.

Læs mere på hjemmesiden for åbenhedsordningen.


Sidst opdateret 27-06-2019
Klik ind på åbenhedsordningen:

Opdateres altid senest den 8. hverdag i måneden.


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |