Skip navigation


Sundhedssektoren i tal - 2002-2003

forsideI denne publikation sættes fokus på økonomi og aktivitet i sundhedssektoren samt på danskernes almindelige helbredstilstand. Publikationen er tænkt som et opslags-værk for alle med interesse for sundhedspolitiske forhold.

Forfatter: Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Version: 1.0
Publiceret: 24-06-2004

Mangfoldiggørelse af indholdet af denne bog eller dele heraf er tilladt med tydeligt kildeangivelse.

Omslag, grafisk produktion og tryk: GraPhia
Printed in Denmark 2004-02-01

ISSN 1395-2528
ISBN 87-7601-090-2 (elektronisk udgave)
ISBN 87-7601-089-9 (trykt udgave)

Samlet version af publikationen i  pdf-udgave (1.394 kb)

 Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |