Skip navigation


Den offentlige indsats på alkoholområdet

Den offentlige indsats på alkoholområdetRapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Amtsrådsforeningen.

Forfatter: Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Amtsrådsforeningen
Version: 1.0
Publiceret: 01-10-2002

"Rapporten indeholder en beskrivelse af udviklingen i alkoholforbruget og i den danske alkoholkultur og belyser sammenhængen mellem forbrugsniveauet og de samfundsmæssige konsekvenser af alkoholforbruget. Den eksisterende indsats inden for alkoholbehandling og –efterbehandling samt tilgrænsende forebyggelsesforanstaltninger beskrives. Der gives en karakteristik af målgruppen, der modtager behandling og af særlige målgruppers problemer. Der afdækkes en række problemområder inden for forebyggelses-, behandlings- og efterbehandlingsindsatsen og navnlig vedrørende koordination og sammenhæng i indsatsen. På baggrund heraf fremsættes en samlet strategi for indsatsen på alkoholområdet i form af en række anbefalinger".

Rapporten kan downloades her: Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |