Skip navigation


Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance

PublikationsbilledeVejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance Social- og Integrationsministeriet

Forfatter: Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Version: 1
Publiceret: 21-12-2011

Denne vejledning indeholder information om reglerne for respiratorhjælp i eget hjem efter sundhedsloven og BPA efter servicelovens § 96 samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriets vejledning om koordinering af de to ordninger i de tilfælde, hvor den samlede behandlings- og plejeindsats kan ydes af én hjælper.Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |