Skip navigation


Vejledning om EF-regler m.m. om social sikring - sygehjælp, sygesikring og sygehusbehandling (revideret april 2008)

ForsideVejledning om reglerne i EF-forordning 1408/71 og den nordiske sikringskonvention om koordinering af offentlige sundhedsordninger for borgere, der rejser mellem EU- /EØS-landene. - På grund af forlængelsen af EU-sygesikringskortets gyldighedsperiode er der pr. april 2008 sket ændringer i Bilag 1, Blanketvejledning vedrørende EU-sygesikringskortet, blanket E104, blanket E 109 og blanket E121.

Forfatter: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Version: 1.0
Publiceret: 29-04-2008

Resumé:

Vejledning om reglerne i EF-forordning 1408/71 og den nordiske sikringskonvention om koordinering af offentlige sundhedsordninger for borgere, der rejser mellem EU- /EØS-landene. I hvilket land er en person socialt sikret, og hvilken ret til sygehjælp tilkommer der den pågældende ved bopæl eller under ophold i et andet EU-/EØS- land. Dækning af udgifter til sygehjælp i udlandet under den offentlige rejsesygesikring og efter EF-retten. Syge(for)sikring af danske pensionister bosat i et andet EU- /EØS-land. Refusion af udgifter til sygehjælp. Udstedelse og anvendelse af E-blanketter og EU-sygesikringsbeviset.

Vejledning om reglerne

 Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |