Skip navigation


Ulighed i sundhed - kroniske og langvarige sygdomme

Forside på publikation Ulighed i sundhedDanskere uden en kompetencegivende uddannelse rammes oftere af kronisk eller langvarig sygdom, og de har samtidig sværere ved at fastholde jobbet eller vende tilbage på arbejdsmarkedet efter et sygdomsforløb.

Publiceret: 24-03-2014

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sætter fokus på social ulighed i sundhed i en række tematiske publikationer. Publikationen "Ulighed i sundhed", udgivet i marts 2013, omhandlede sociale forskelle i sundhedsadfærd og brugen af sundhedsydelser. Temaet for nærværende publikation er ulighed i kroniske og langvarige sygdomme. Kroniske og langvarige sygdomme er et væsentligt fokusområde, da disse i dag udgør størstedelen af befolkningens sygdomsbyrde.

Publikationen er begrænset til at omfatte følgende otte udvalgte somatiske og psykiske kroniske og langvarige sygdomme:

  • Diabetes
  • Apopleksi
  • Iskæmisk hjertesygdom
  • KOL
  • Knogleskørhed
  • Demens
  • Depression
  • Skizofreni 

Læs rapporten 'Ulighed i sundhed - kroniske og langvarige sygdomme' Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |