Skip navigation


Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien - Til patienter under 15 år og deres pårørende.

Hvis du er indlagt på en psykiatrisk afdeling, kan personalet vurdere, at du skal behandles med tvang. Men kun hvis det er absolut nødvendigt for at passe godt på dig selv og andre.

Forfatter: Sundheds- og Ældreministeriet, Psykiatrifonden og Børnerådet
Version: 1.0
Publiceret: 22-09-2017

Behandling med tvang er et middel, som kun bruges, når alle andre muligheder er afprøvet først. Hvis du er under 15 år gammel, har dine forældre eller din værge typisk sagt ja til, at du skal behandles.

I denne pjece kan I læse om, hvad tvang er, og hvornår personalet på afdelingen kan anvende tvang.

Se pjecen: Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien - Til patienter under 15 år og deres pårørende
Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |