Skip navigation


Takststyring i de nye regioner

forsideSygehusene vil de kommende år i stigende grad blive finansieret afhængig af deres præsterede aktiviteter.

Forfatter: Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Version: 1.0
Publiceret: 10-05-2006

Resume:

Det er regeringens målsætning, at den aktivitetsbestemte andel af sygehusenes bevillinger over en årrække skal øges fra de nuværende 20 pct. til 50 pct. En øget takstandel er dog ikke i sig selv tilstrækkeligt til at sikre en effektiv takststyring. Regionerne bør således videreudvikle de eksisterende takststyringsmodeller og det underliggende styringsgrundlag på en række centrale områder. Det er konklusionen i rapporten Takststyring i de nye regioner, som er udarbejdet af en statslig arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand).

Takststyring i de nye regionerKontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |