Skip navigation


Dansk sundhedsforskning - status og perspektiv

Forside til publikation (hovedrapport)Hovedrapport og sammenfatning

Forfatter: Ministeriet for Sundhed og Forebygelse
Version: 1.0
Publiceret: 01-06-2008

Sundhedsforskningen er det største forskningsfelt i Danmark og kan derfor med rette betegnes som dansk forskningslokomotiv.

Sundhedsforskning af høj international kvalitet er afgørende for, at det danske sundhedsvæsen kan tilbyde behandling i verdensklasse.


Læs eller download publikationen:

Hovedrapport og Sammenfatning

Publikationens forside - sammenfatningKontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |