Skip navigation


Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle

Strategi for digital sundhed 2018-2022.

Forfatter: Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner, KL
Publiceret: 15-01-2018

Danmark står på et solidt fundament for den videre digitalisering af sundhedsvæsenet

Vi har etableret digitale løsninger, der placerer Danmark i en international førerposition. Samtidig har vi i fællesskab en nødvendig opgave i at fortsætte udviklingen.
Målet er, at borgerne skal opleve sundhedsvæsenet som ét sikkert og sammenhængende netværk, der er digitalt i sin natur og menneskeligt i sit virke.

Strategien løfter 5 indsatsområder med 27 indsatser:

 1. Borgeren som aktiv partner 
  Borgere skal inddrages via alt fra apps til støtteværktøjer til kræftpatienter med i alt syv indsatser. 
 2. Viden til tiden 
  Flere oplysninger skal deles digitalt på tværs af aktører i sundhedsvæsenet, så de er let tilgængelige for medarbejdere og borgere med fem indsatser. 
 3. Forebyggelse 
  Ny teknologi skal understøtte en bevægelse mod mere målrettede indsatser for forebyggelse og dækker over seks indsatser. 
 4. Tillid og sikkerhed 
  Den nødvendige datasikkerhed skal sikres med fem indsatser. 
 5. Fremdrift og fælles byggeblokke 
  Den fælles digitale infrastruktur skal fastholdes og styrkes med fire indsatser.  

Læs mere i   "Strategi for digital sundhed 2018-2022" (PDF)Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |