Skip navigation


Status på den lægelige videreuddannelse

Udarbejdet af den fælles arbejdsgruppe om lægers videreuddannelse

Publiceret: 11-03-2014

I forbindelse med en forespørgselsdebat vedrørende fireårsreglen i den lægelige videreuddannelse (F 37) i foråret 2013 vedtog Folketinget, at ”Ministeren vil sikre, at der snarest muligt inden sommerferien indkaldes til et samarbejde med de relevante parter, så som Lægeforeningen, Yngre Læger, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og videreuddannelsesregionerne, med henblik på hensigtsmæssig tilrettelæggelse af speciallægeuddannelsen bredt. Der gøres status på arbejdet ultimo 2013.”   

På den baggrund blev der i regi af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra de nævnte parter. Der blev afgivet status på arbejdsgruppens arbejde til Folketinget den 20. december 2013. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde præsenteres i nærværende rapport.   

Hent rapportenKontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |