Skip navigation


Status for genoptræningsområdet

ForsideRapporten beskriver udviklingen i aktivitet, udgifter og frit valg på genoptræningsområdet i 2007 og 2008. Desuden gør rapporten status for de anbefalede initiativer på genoptræningsområdet, som regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt i økonomiaftalen for 2009.

Forfatter: Sundhedsstatistik
Publiceret: 15-05-2009

Rapport om status for genoptræningsområdet
Rapporten beskriver udviklingen i aktivitet, udgifter og frit valg på genoptræningsområdet i 2007 og 2008. Desuden gør rapporten status for de anbefalede initiativer på genoptræningsområdet, som regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt i økonomiaftalen for 2009. Der er gennemført tre spørgeskemaundersøgelser. Se regioner, kommuner og sundhedspersonalets svar neden for. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand).

Svar fra Region Hovedstaden

Svar fra Region Sjælland

Svar fra Region Syddanmark

Svar fra Region Midtjylland  

Svar fra Region Nordjylland

Svar fra kommuner

Svar fra sundhedsfagligt personaleKontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |