Skip navigation


Afklaring af ansvarsforhold for tilbud om behandling ved visse af de foreningsejede specialsygehuse

ForsideRapport fra arbejdsgruppen om afklaring af ansvarsforhold for tilbud om behandling ved visse af de foreningsejede specialsygehuse

Version: 1.0
Publiceret: 25-08-2010

Arbejdsgruppen har haft til opgave at beskrive og vurdere de ydelser, de af gennemgangen omfattede foreningsejede specialsygehuse leverer inden for fritvalgsrammen, og på den baggrund opstille modeller for, hvordan ydelserne kan indpasses i det øvrige sundhedsvæsen med den opgavefordeling, som er gældende efter kommunalreformen. Arbejdsgruppen har herunder overvejet og vurderet, hvordan henvisningsreglerne kan tilgodese den omhandlede patientgruppes særlige behov.

Arbejdsgruppen afgiver på den baggrund en anbefaling til, hvordan de omhandlede foreningsejede specialsygehuses ydelser bedst indpasses i det øvrige sundhedsvæsens opgavefordeling, samt for henvisningsreglerne hertil.

 

Rapport fra arbejdsgruppen

 Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |