Skip navigation


Sammen kan vi knække stresskurven

Forside på Stresspanelets rapport12 handlinger fra Stresspanelet til Danmark

Forfatter: Sundheds- og Ældreministeriet
Version: 1.0
Publiceret: 10-04-2019

Forekomsten af stress hos både børn, unge og voksne er kommet mere i fokus de senere år og med god grund. Dels indikerer tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 en stigning i antallet af danskere, der oplever sig stressede. Dels berører længere varende negativ stress den enkelte og dennes nære omgivelser dybt og kan blandt andet føre til sygdom, sygemelding eller uddannelsesstop.

Det er derfor vigtigt og godt, at der i disse år er opstået en fælles erkendelse af, at stress er et felt, vi må og skal stå sammen om at finde løsninger på.

Læs mere i "12 handlinger fra StressPanelet til Danmark - Sammen kan vi knække stresskurven" (tilgængelig PDF)Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |