Skip navigation


Forord


 

Fra 1. januar 2007 har kommunerne ansvaret for en række nye opgaver, bl.a.  hovedansvaret for forebyggelse og sundhedsfremme.

Det er regeringens klare indtryk, at der i kommunerne er stor interesse og engagement  for at løfte de nye forebyggelses- og sundhedsfremmeopgaver. Ikke mindst på  børneområdet, som vil få en central placering i de nye kommuners forebyggende  indsats.

De nye 98 kommuner har gode forudsætninger for at løfte denne opgave, fordi forebyggelse og sundhedsfremme basalt set handler om at gøre sunde valg lette og  tilgængelige, der, hvor børnene er. Dvs. i de kommunale dagtilbud, skolen, fritidsordningen og de forebyggende sundhedsydelser for børn og unge. Samtidig råder  kommunerne over engagerede og kompetente medarbejdere, som kan føre den store  nye opgave ud i livet.

Regeringen har siden 2001 arbejdet for at skabe sunde rammer om børns levevis. Med  Sund hele livet – mål og strategier for folkesundheden 2002-2010 satte regeringen  folkesundhedsarbejdet i system.

Regeringen har siden hen søsat mange initiativer i forhold til børns sundhed, indsatsen  og midlerne har været bredt funderet og har fundet sted på tværs af myndigheder og  sektorer.

Formålet med denne pjece er at give et her og nu overblik over den centrale indsats på  børneområdet.

Pjecen falder i tre dele: Først del beskriver regeringens prioritering og strategi  til fremme af børns sundhed. Anden del er først og fremmest en guide til  børneområdet – om de lovgivningsmæssige rammer for forebyggelse og  sundhedsfremmeindsatsen i forhold til børn, særlige statslige initiativer og puljer.

3 Regeringens indsats for børns sundhed

Afsnittet beskriver også de forskellige ministeriers tilgange til området. Tredje del sætter  fokus på en række statslige initiativer, der vedrører børn, kost og motion i 2007. De  beskrevne initiativer vil understøtte kommunernes arbejde med at fremme sunde kostog motionsvaner blandt børn.

Pjecen er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter  fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender,  Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Februar 2007,

Indenrigs- og sundhedsminister

Lars Løkke Rasmussen
Familie- og forbrugerminister

Carina Christensen

Sidst opdateret 11-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |