Skip navigation


Rapport om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirations-insufficiens

PublikationsbilledeBorgere, som er i respiratorbehandling i eget hjem, får typisk hjælp både fra sygehusvæsenet til respiratorbehandlingen i medfør af sundhedsloven og fra kommunen til pleje i medfør af serviceloven. I de fleste tilfælde kan hjælpen til både be-handling og pleje ydes af en fælles hjælper.

Forfatter: Social-, Børne og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Version: 1
Publiceret: 16-10-2013

En arbejdsgruppe har færdiggjort en rapport med forslag til forbedring af de fælles hjælperordninger. Arbejdsgruppen er nedsat i fællesskab af Social-, Børne og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Arbejds-gruppen har bl.a. haft deltagelse fra kommuner, regioner og handicaporganisationer.

Åbn rapporten (PDF)Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |