Skip navigation


Rapport vedrørende bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne

ForsideFormålet med rapporten er, at give kommunerne et bedre grundlag for den forebyggende indsats, herunder bidrage til kommunernes videre arbejde med styring af de kommunale sundhedsudgifter, bl.a. ved at undgå at kommunernes borgere unødigt indlægges på sygehus.

Forfatter: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Version: 1.0
Publiceret: 13-06-2008

Sundhedsvæsenet står over for en række udfordringer i de kommende år. Servicen skal udvikles samtidigt med, at der er begrænsede rammer for væksten i de offentlige udgifter, og det bliver vanskeligere at rekruttere arbejdskraft. For at imødekomme disse udfordringer, er der behov for at overveje, hvordan de eksisterende ressourcer anvendes bedst muligt, således at der kan skabes mest mulig sundhed for pengene, herunder at de specialiserede ressourcer i sundhedsvæsenet forbeholdes dem med størst behov.

Læs mere i rapporten her

 Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |