Skip navigation


Rapport om medicinspild i Danmark - maj 2009

ForsideRapporten kortlægger medicinspildet i Danmark, afdækker de væsentligste årsager til medicinspildet for de relevante sektorer og kommer med forslag til konkrete tiltag, som under hensyntagen til patientsikkerheden kan bidrage til at nedbringe medicinspildet i Danmark.

Forfatter: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Version: 1.0
Publiceret: 27-05-2009

Læs rapporten her.

Bilag: "undersøgelse af omfanget og arten af returmedicin på apoteket, samt årsagen hertil" - udarbejdet af Lægemiddelstyrelsen og Danmarks Apotekerforening.

Bilag: Høringssvar på høring vedrørende forslag til initiativer til reduktion af medicinspild i Danmark.Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |