Skip navigation


Rapport om evaluering af det udvidede frie sygehusvalg

ForsideAmtsrådsforeningen og regeringen har i økonomiaftalen for 2004 aftalt at evaluere det udvidede frie sygehusvalg. Det overordnrede formål med evalueringen er, at belyse erfaringerne med den udvidede fritvalgsordning for at etablere et grundlag for at tage stilling til, om der er behov for ændringer i ordningen set ud fra et politisk, patientmæssigt, økonomisk og styringsmæssigt perspektiv.

Forfatter: Amtsrådsforeningen, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Version: 1.0
Publiceret: 20-02-2004

Læs rapporten her


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |