Skip navigation


Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren – Syvende delrapport

Hent hele rapporten og bilag

Publiceret: 01-12-2011

Det er vigtigt at fastholde fokus på at sikre en så effektiv ressourceanvendelse som muligt på sygehusene. Det er som led i denne bestræbelse, at de årlige offentliggørelser og opgørelser af produktivitet i sygehussektoren skal betragtes.


Formålet med opgørelserne i indeværende publikation er at skabe et overblik over niveauet og udviklingen i omkostningseffektivitet på de offentlige sygehuse.


Som tidligere år er opgørelserne udarbejdet i et samarbejde mellem regionerne, Danske Regioner, Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand).


Arbejdsgruppen har løbende arbejdet med en udvikling af målingerne. Dette vedrører bl.a. en forbedring og synliggørelse af målingernes datakvalitet.

Hele rapporten

Bilag til syvende delrapport (Excel-fil)Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |