Skip navigation


Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren (XI delrapport)

Udviklingen fra 2013 til 2014

Forfatter: Danske Regioner, Finansministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet
Publiceret: 15-12-2015

Det er vigtigt at fastholde fokus på at sikre en så effektiv ressourceanvendelse som muligt på sygehusene. Det er som led i denne bestræbelse, at de årlige opgørelser af produktivitet i sygehussektoren skal betragtes. Formålet med opgørelserne er at skabe et overblik over niveauet og udviklingen i produktiviteten på de offentlige sygehuse.

Som tidligere år er opgørelserne udarbejdet i et samarbejde mellem regionerne, Danske Regioner, Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet (formand). Arbejdsgruppen har løbende arbejdet med en udvikling af målingerne. Dette vedrører bl.a. en forbedring og synliggørelse af målingernes datakvalitet.

Arbejdsgruppen har med denne rapport opgjort og offentliggjort produktiviteten på lands-, regions- og sygehusniveau for ellevte år i træk (dog kun for tiende år i træk på sygehusniveauet).

 

Hent:
Rapporten  (Pdf)

Faktaark  (Pdf)

Regneark  (Excel/XLSX)Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |