Skip navigation


6. Fortsat arbejde


 

I 2006 skal arbejdsgruppen arbejde videre med udvikling og udbredelse af produktivitetsmålinger.

I denne rapport er produktiviteten målt på lands- regions- og amtsniveau. Her har arbejdsgruppens foreløbige undersøgelser vist, at datagrundlaget kan blive endnu bedre, end det er i dag. I 2006 vil arbejdsgruppen derfor arbejde på at forbedre kvaliteten af data.

For at få den størst mulige anvendelse af målinger af produktivitet skal målingerne være direkte anvendelige i det daglige arbejde på sygehuse. I 2006 vil arbejdsgruppen derfor udvikle målinger af produktivitet på sygehusniveau og for udvalgte afdelinger eller andet relevant niveau.

Målingerne foreslås offentliggjort allerede nu på sundhed.dk og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (eSundhed). I 2006 vil målingerne også omfatte sygehuse mv. Derfor skal der videreudvikles en IT-løsning i 2006, der kan præsentere en lang række målinger på en let tilgængelig måde.

Det er forhåbningen, at målingerne kan anvendes som inspirationskilde i arbejdet med at forbedre produktiviteten. I 2006 vil arbejdsgruppen undersøge, hvordan målingerne bedst kan anvendes til at opnå produktivitetsforbedringer.

Aktiviteter i 2006 vil derfor primært bestå af:

  • Opstille retningslinier, så registrering og indberetning af systematiske oplysninger om aktivitet og omkostninger er egnet til anvendelse bl.a. ved
  • produktivitetsmålinger, herunder sammenligning af produktivitet mellem forskellige enheder.
  • Udvikle forslag til yderligere ensartede, systematiske produktivitetsmålinger/indikatorer og analyser på regions-, sygehus-, afdelingsniveau eller andet niveau på sygehusområdet.
  • Færdigudvikle en generel, obligatorisk model for løbende offentliggørelse af produktivitetsmålingerne for sundhedsvæsenet på Internettet incl. IT-løsning.
  • Undersøge og vurdere, hvordan der ved en systematisk anvendelse og udbredelse af produktivitetsmålingerne kan opnås produktivitetsforbedringer.Sidst opdateret 10-07-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |