Skip navigation


2. Offentliggørelse af produktivitet


 

2.1 Løbende offentliggørelse af produktivitetsmålinger

Der er generelt stigende interesse for målinger af produktivitet på alle niveauer i sygehusvæsenet. Det skyldes, at målinger af produktivitet kan give et indblik i, om ressourcerne kan anvendes bedre, så der kan frigøres ressourcer til øget service, bedre kvalitet osv.

Måling af produktiviteten i sygehusvæsenet har været gennemført i mange år. Fælles for disse målinger er, at de har været beregnet med forskellige metoder og offentliggjort ad hoc i diverse rapporter.

Målsætningen med aftalen mellem regeringen og Amtsrådsforeningen i økonomiaftalen for 2006 er, at der fremover skal være en systematisk måling af sygehusenes produktivitet. Den systematiske tilgang indebærer bl.a., at der bør vælges fælles produktivitetsmålinger baseret på aftalt metode, og der bør være en regelmæssig offentliggørelse på Internettet.

Der kan peges på følgende fordele ved at offentliggøre målinger af produktivitet i sygehusvæsenet systematisk på Internettet:

  • Større overblik over produktivitet
  • Lettere adgang til produktivitetsmålingerne
  • Større fokus på at lære af hinanden
  • Konsistens i målemetoderne – bedre mulighed for sammenligning og for at følge udviklingen i produktivitet.

Ved at offentliggøre målingerne samlet på Internettet skabes et større overblik over egen og andres produktivitet. Og formålet med at offentliggøre produktivitet er netop at kunne sammenligne, hvor effektivt ressourcerne anvendes – både hos én selv og hos andre.

I 2005 måles produktivitet alene på lands-, regions- og amtsniveau. I 2006 er det målsætningen, at der yderligere skal offentliggøres målinger af produktivitet på sygehusniveau og for udvalgte afdelinger eller andet relevant niveau. Der skal i den forbindelse tages stilling til egnede målemetoder.

Det er vigtigt, at målingerne præsenteres, så de let kan anvendes til at lære af andre. Det skal være muligt at ”folde data ud”, så de oplysninger, der ligger bag produktivitetsmålingerne og -analyserne, også bliver tilgængelige. Ved at få indblik i oplysninger om omkostninger og aktivitet kan der skabes en idé om mulighederne for bedre anvendelse af ressourcerne, som kan sætte gang i en forbedringsproces.

Endelig kan løbende og systematiske produktivitetsmålinger med anvendelse af en konsistent metode anvendes til at sammenligne produktiviteten på tværs af enheder (sygehuse, afdelinger og lign.) og til at følge udviklingen i produktiviteten for en eller flere enheder over tid. Produktivitetsmålinger foretaget over tid giver desuden mulighed for at identificere effekterne af produktivitetsfremmende tiltag og skaber herved grundlag for intern organisationsudvikling.

 

2.2 Offentliggørelse på Internettet

Det er centralt, at produktivitetsmålingerne bliver offentliggjort på Internettet for at skabe overblik og gennemsigtighed i målingerne. Offentliggørelse på Internettet bør opfylde følgende egenskaber:

  • Målingerne er let tilgængelige for alle
  • Målingerne ligger sammen med data, sygehusejerne mv. normalt anvender
  • Hjemmesiderne skal være fremtidssikrede, så de kan udvides til at omfatte hele sundhedssektoren
  • Det er muligt at hente og præsentere data fra eksisterende systemer
  • Systemet bag hjemmesiderne er enkelt og let at administrere for myndighederne.

På den baggrund foreslås, at produktivitetsmålingerne i sygehussektoren samlet og løbende offentliggøres på den fælles sundhedsportal sundhed.dk og Sundhedsstyrelsens hjemmeside (eSundhed). Dermed bliver målingerne let tilgængelige for både den interesserede borger og for ansatte i sygehusvæsenet m.fl.

Målingerne af produktivitet, som har relevans både for borgere og sygehusejere m.fl., foreslås offentliggjort på begge hjemmesider. Herudover foreslås, at der på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (eSundhed) offentliggøres yderligere detaljerede oplysninger vedr. målingerne, som primært har relevans for sygehusejere m.fl.

 


Sidst opdateret 14-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |