Skip navigation


Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren - Første delrapport

forside

Forfatter: Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Version: 1.0
Publiceret: 12-01-2006

En arbejdsgruppe bestående af Amtsrådsforeningen, H:S, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand) har gennemført en systematisk måling af sygehussektorens produktivitet på lands-, regions- og amtsniveau.

Hovedresultaterne er, at produktiviteten for sygehussektoren på landsplan er steget med 2,4 pct. fra 2003 til 2004. Endvidere er der konstateret forskelle i regionernes produktivitet for sygehussektoren med op til 7 pct. og op til 14 pct. i amternes produktivitet for sygehussektoren (ekskl. Bornholm).   

Samlet version af  publikationen i HTML [88 kB]
Samlet version af 
publikationen i PDF [275 kB]

Bilag (Excel-fil)

 Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |