Skip navigation


Personlig Medicin til gavn for patienterne

Klar diagnose, målrettet behandling og styrket forskning.

Forfatter: Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner
Version: 1
Publiceret: 20-12-2016

En del af den medicin, som patienter tilbydes i løbet af en behandling, virker desværre ikke, sådan som både lægen og patienten har regnet med.

Men for en række patienter, f.eks. visse kræftpatienter, er det allerede nu muligt at diagnosticere og behandle mere præcist, når man kender og bruger patientens gener og arvemasse.
 

Det kaldes Personlig Medicin, og regeringen og Danske Regioner har i fælleskab lavet en national strategi for udviklingen af mere personlig medicin i sundhedsvæsnet.

Hent publikation (PDF)Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |