Skip navigation


Patienternes Kræftplan - Kræftplan IV

Regeringspublikation - Flere skal overleve en kræftsygdom. Større fokus på patientinddragelse. Og Danmarks første røgfri generation i 2030.

Forfatter: Sundheds- og Ældreministeriet
Publiceret: 24-08-2016

Patienternes Kræftplan
Den nye kræftplan har titlen ’Patienternes Kræftplan’. Det skyldes, at regeringen med kræftplanen ønsker at sætte yderligere skub i en udvikling, hvor sundhedsvæsnet sætter patienten i centrum og i højere grad inddrager dem og de pårørende i beslutninger om behandlingen.

Regeringen vil også sikre, at patienterne oplever, at der er sammenhæng i deres behandlingsforløb. Derfor vil man bl.a. indføre patientansvarlige læger, som får det overordnede ansvar for den enkelte patients behandling og følger dem i deres forløb.

Læs mere i regeringspublikationenKontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |