Skip navigation


Øget fokus på gode resultater på sygehusene

En af de væsentligste udfordringer for sundhedsvæsenet i de kommende år bliver at skabe mere og bedre sundhed i en situation med pres på de offentlige udgifter, pres fra den demografiske udvikling og fra ændringer i sygdomsbilledet samt pres fra den teknologiske udvikling og en stadigt stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser.

Forfatter: Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Publiceret: 28-05-2013

Med aftale om regionernes økonomi for 2013 er der enighed om, at sundhedsvæsenet skal stræbe efter tre overordnede målsætninger:

  • Forbedringer i befolkningens sundhedstilstand, herunder høj klinisk kvalitet af behandlingerne
  • Høj patientoplevet kvalitet, herunder korte ventetider
  • Lave udgifter per borger

Hent publikationenKontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |