Skip navigation


Øget fokus på de gode resultater

Forside på pjecen En øget udbredelse af bedste praksis med de mest omkostningseffektive patientforløb forudsætter først et overblik over, hvordan ressourcerne anvendes i dag, herunder hvem der leverer de mest omkostningseffektive behandlingsforløb og gode resultater på sygehusområdet.

Forfatter: Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Publiceret: 27-05-2011

Det er centralt, at der sker en udbredelse af viden og bedste praksis i sundhedsvæsenet til gavn for patienten og den samlede ressourceanvendelse. Øget gennemsigtighed og udbredelse af gode resultater skal sikre, at der samlet set opnås mere sundhed for de økonomiske ressourcer i sundhedsvæsenet.

Viden om og udbredelse af bedste praksis i de enkelte regioner og mellem sygehuse er et vigtigt redskab til at forbedre indsatsen og anvende de samlede ressourcer i sygehusvæsenet mere effektivt. Regionernes styring på sygehusområdet bør således i endnu højere grad, end det allerede sker i dag, rettes mod omkostningseffektive behandlinger, der samtidig kan gavne patienterne.

De mange data på sundhedsområdet giver en unik mulighed for at skaffe dette overblik.

Læs hele pjecenKontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |