Skip navigation


Sundere liv for alle - nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Danskerne skal leve længere og have flere raske leveår. Det er den overordnede ambition med de nye nationale mål for danskernes sundhed.

Publiceret: 29-01-2014

De nationale mål for danskernes sundhed er ambitiøse mål. Konkret har regeringen sat 7 mål, der fokuserer på de risikofaktorer og områder, hvor der skal gøres en indsats, hvis vi skal forbedre middellevetiden og øge livskvaliteten blandt danskerne.

Med målene ønsker regeringen, at vi om 10 år kan konstatere, at uligheden i sundhed er mindsket, at flere har valgt et røgfrit liv, at flere drikker mindre, at fysisk aktivitet og bevægelse er blevet en naturlig del af fleres hverdag og at mental sundhed og trivsel i højere grad er til stedet på arbejdspladsen, i skolen og i dagligdagen i det hele taget.

 Læs om de 7 mål og om partnerskaber

De 7 nationale mål for danskernes sundhed er:
Mål 1: Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes
Mål 2: Flere børn skal trives og have god mental sundhed
Mål 3: Flere voksne skal trives og have god mental sundhed
Mål 4: Flere skal vælge et røgfrit liv
Mål 5: Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og alkoholdebuten
skal udskydes blandt unge
Mål 6: Færre børn skal være overvægtige 
Mål 7: Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen

 

 

 

 

 

 



Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |