Skip navigation


Nationale mål for sundhedsvæsenet 2019

Forside på publikationen: Nationale Mål for sundhedsvæsenet 2019Sundhedsvæsenet er siden sidste år blevet bedre på 16 ud af 35 målepunkter, viser en ny status fra Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL. Blandt andet når det gælder overdødeligheden for mennesker med psykiske lidelser og hjertedødelighed. Fremover skal der i højere grad også måles på ulighed i sundhedsvæsenet.

Publiceret: 23-10-2019

Overdødeligheden for mennesker med psykiske lidelser er faldende. Historisk få danskere dør af en hjertesygdom relativt set. Og når patienterne er færdigbehandlede på hospitalet, får de hurtigere den relevante opfølgning.

Det er blot nogle af de gode nyheder ”Nationale mål for sundhedsvæsenet 2019” viser, at der siden sidste år er sket en positiv udvikling på 16 af 35 målepunkter.

Læs mere i "Nationale Mål for sundhedsvæsenet 2019" (PDF)

Bilag:
Indikatorforklaring (PDF)
Talgrundlag (Excel)

 Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |