Skip navigation


Nationale Mål for sundhedsvæsenet 2017

Forside på Nationale Mål 2017Eksemplerne er bare nogle af de 19 positive udviklinger på 28 målbare områder, der nu er kortlagt i den første årlige statusrapport på de nationale mål for sundhedsvæsenet.

Publiceret: 23-06-2017

Rapporten gør status for de otte overordnede nationale kvalitetsmål, som Danske Regioner, KL og Sundheds- og Ældreministeriet for godt et år siden enedes om at holde snor i og offentliggøre.

For hver af de nationale mål er der udvalgt en række indikatorer, f.eks. hjertedødelighed, forebyggelige indlæggelser for ældre og kræftoverlevelse, som konkretiserer de overordnede mål.

Hent publikationen "Nationale Mål for sundhedsvæsenet 2017" (PDF)

Bilag:
Indikatorforklaring  (PDF)
Talgrundlag  (Excel)Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |