Skip navigation


National handlingsplan for demensindsatsen

Forside på publikation: Nationel handlingsplan for demensindsatsenDemens er en sygdom, som indebærer særlige udfordringer i sammenligning med andre sygdomme, både for den, som får sygdommen, for de pårørende og for de medabejdere, som yder behanlding og pleje.

Forfatter: Socialministeriet, Indenrig- og Sundhedsministeriet, Finansministeriet, KL og Danske Regioner
Publiceret: 01-12-2010

Læs mere i "National handlingsplan for demensindsatsen" (pdf)


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |