Skip navigation


Analyse af kapacitetsanvendelsen på de medicinskeafdelinger

Der er i forlængelse af økonomiaftalerne for 2018 og 2019 gennemført en analyse af kapacitetsanvendelse af på de medicinske afdelinger.

Forfatter: Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet og Danske regioner
Version: 1
Publiceret: 20-12-2019

Analysen er gennemført at the Boston Consulting Group i samarbejde med MUUSMANN, Dorthe Crüger og case-afdelinger på tværs af landet for Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Finansministeriet.

Ledelsesresume
Analyse af kapacitetsanvendelsen på de medicinske afdelinger i Danmark  

Initiativkatalog
Initiativer til forbedring af kapaciteten  


Derudover har Sundhedsdatastyrelsen gennemført en række registeranalyser af de medicinske afdelinger
Sundhedsdatastyrelsens analyser

 Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |