Skip navigation


Forord


 

Hvert år konstateres knapt 33.000 nye tilfælde af kræft i Danmark. Og årligt dør knapt 16.000 af sygdommen. Kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark, og det gør i sig selv kræftbehandlingen til en af de vigtigste udfordringer for det danske sundhedsvæsen. Dertil kommer, at kræft er en kompliceret sygdom at udrede og behandle. For patienterne betyder det, at de oplever forløb, der kan involvere mange forskellige aktører. Vi har desværre set eksempler på, at det ikke er lykkedes at skabe gode, sammenhængende forløb mellem alle disse aktører.

Derfor sagde regeringen og Danske Regioner i efteråret 2007 i fællesskab, at det var tid til at tage skeen i den anden hånd. Patienter med kræft eller mistanke om kræft skulle sikres akut handling og klar besked. Det resulterede i, at der i løbet af 2008 blev indført pakkeforløb for alle kræftformer i hele landet. Pakkeforløb er tre ting på en gang – nemlig den bedste behandling, klar information undervejs i forløbet og ingen unødig ventetid.

Patientvurderinger er et vigtigt værktøj i arbejdet med fortsat at forbedre og videreudvikle blandt andet kræftbehandlingen. Patienterne er eksperter, når det gælder oplevelsen af et samlet patientforløb, og derfor en vigtig ressource i arbejdet med at skabe rammerne for et sundhedsvæsen i international topklasse.

Samtidig med, at pakkeforløbsinitiativet blev rullet ud, tog Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse derfor initiativ til at få gennemført en landsdækkende undersøgelse af kræftpatienters oplevelser. Formålet var dels at få tegnet et generelt billede af patienternes oplevelser af den danske kræftbehandling anno 2008, dels at få belyst, om der er særlige områder, som bør prioriteres i det videre arbejde med at udvikle kræftbehandlingen.

Denne undersøgelse supplerer de tilbagevendende Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser (LUP) og er som disse gennemført af Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden.

Overordnet er det tilfredsstillende, at 96 procent af kræftpatienterne har et virkeligt godt eller godt indtryk af deres samlede udrednings- og behandlingsforløb. Undersøgelsen peger dog også på, at der er delområder, som patienterne mener, kan forbedres. Data til undersøgelsen er indsamlet i 2008, hvor pakkeforløbene er blevet indført. En fremtidig gentagelse af undersøgelsen vil kunne bidrage med viden om, hvilken effekt pakkeforløbene har på patienttilfredsheden.

Jeg håber derfor, at der vil blive taget godt imod undersøgelsen ude på landets sygehuse, og at man lokalt vil glæde sig over de gode resultater og sætte ind de steder, hvor der er rum for forbedringer – til gavn for fremtidens kræftpatienter.

Jakob Axel Nielsen


Sidst opdateret 02-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |