Skip navigation


3. Konklusion


 

3.1 Konklusion

Formålet med undersøgelsen er først og fremmest at tegne et billede af kræftpatienters oplevelser af deres samlede udrednings- og behandlingsforløb samt af de enkelte elementer i forløbet. Den anden del af formålet er at undersøge, om der er forskelle mellem patienternes vurderinger, når resultaterne for de enkelte regioner, diagnosegrupper, aldersgrupper og køn sammenlignes. Nedenfor præsenteres de overordnede resultater for undersøgelsen.

To ud af tre patienter havde symptomer på deres sygdom, inden de var hos en læge. Generelt set henvendte patienterne sig hurtigt til en læge, efter de opdagede de første symptomer. Langt over halvdelen af patienterne havde henvendt sig til en læge inden for to uger.

Langt størstedelen af patienterne har samlet set et virkelig godt eller godt indtryk af deres udrednings- og behandlingsforløb. Der er imidlertid store variationer på de enkelte dele af patienternes forløb.

De bedst vurderede områder findes inden for sygehuspersonalets adfærd, tillid til den faglige dygtighed hos både sygeplejerskerne og lægerne på sygehusene, tillid til bedst mulige behandling inden for både operation, medicinsk behandling/kemoterapi og strålebehandling, lægernes indsats i forbindelse med behandling samt andelen af patienter, der fik information om henholdsvis behandlingsplaner, bivirkninger, rettigheder og senfølger.

De primære indsatsområder er imidlertid patienternes vurdering af, om informationen om henholdsvis senfølger, bivirkninger og rettigheder var tilstrækkelig, andelen af patienter der fik tilbud om henholdsvis genoptræning, psykologstøtte og vejledning om arbejdsliv samt deres vurdering af tilbuddene, overgangen mellem sygehus og kommunal hjemmepleje/ hjemmesygepleje, hjælp fra kommunal hjemmepleje/hjemmesygepleje, overgangene mellem sygehus og almen praksis læge, patienternes tryghed ved kontrolforløb, tillid til den faglige dygtighed blandt almen praksis læger og praktiserende speciallæger, almen praksis læges indsats i forhold til sygdommen samt unødvendig ventetid på sygehuset.

Resultaterne mellem de fem danske regioner varierer. Generelt ligger Region Syddanmark og Region Midtjylland over landsresultatet. Region Nordjylland og Region Sjælland ligger generelt set på niveau med landsresultatet, mens Region Hovedstaden på en række områder ligger under landsresultatet.

Der findes forskelle i patienternes vurderinger mellem de ni kræftdiagnoser. Blandt patienter med henholdsvis bryst- og livmoderkræft findes flest områder, hvor der ses den største andel positive vurderinger. Blandt patienter med hoved-/hals-, lunge- og livmoderhalskræft findes derimod flest områder med den mindste andel positive vurderinger.

Overordnet set varierer patienternes oplevelser ikke afhængigt af køn og alder.

Patienternes skriftlige kommentarer understøtter i vid udstrækning undersøgelsens kvantitative resultater.


 


Sidst opdateret 18-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |