Skip navigation


Lægedækning i hele Danmark

2. status på lægedækningsudvalgets forslag og politisk aftale om bedre lægedækning

Publiceret: 03-03-2020

Sundheds- og Ældreministeriet er nu klar med anden og sidste status på lægedækningsudvalgets anbefalinger. Den nye status viser, at der fortsat arbejdes aktivt med implementeringen og dermed med at forbedre lægedækningen i Danmark. Siden første status er de relevante parter nået længere med implementeringen af en række af initiativerne, og flere er nu fuldt implementeret. Der er fx:

  • Indført en todelt dimensionering af bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin bl.a. med henblik på at begrænse vandring af medicinstuderende fra Vest- til Østdanmark,
  • Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet en analyse af fordelingsmodeller for den kliniske basisuddannelse, og
  • Implementeringen af kvalitetsklynger i almen praksis er gennemført.

Læs "2. status på lægedækningsudvalgets forslag og politisk aftale om bedre lægedækning" (PDF)

Læs også "1. status på lægedækningsudvalgets forslag og politisk aftale om bedre lægedækning" (PDF)Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |