Skip navigation


Indblik i sundhedsvæsenets resultater

Forside på

Forfatter: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet
Version: 1.0 - udgives kun elektronisk
Publiceret: 17-05-2016

Internationalt vurderes synlighed om resultater at være blandt de væsentligste faktorer til at drive kvalitet og effektivitet på sundhedsområdet – og dermed sikre mere sundhed for pengene.

Indblik i sundhedsvæsenets resultater beskriver ud fra en række udvalgte indikatorer udviklingen i sundhedsvæsenets resultater og forskelle i resultater mellem de fem regioner og de 98 kommuner. Rapporten kan bidrage til sammenligning og opfølgning på sundhedsvæsenets resultater – både i staten, regioner og kommuner.

Følgende beskriver hovedtendenserne i årets rapport, der generelt dækker perioden 2009 til 2015:

  • Færre færdigbehandlingsdage i forhold til 2014, hvilket primært kan henføres til et fald i Region Hovedstaden, hvor hovedparten af færdigbehandlingsdagene forekommer.

  • Generelt uændret niveau i øvrige indikatorer for uhensigtsmæssige indlæggelser (genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser blandt ældre og akutte medicinske korttidsindlæggelser), som desuden er præget af regionale og kommunale forskelle.

  • Niveauet for sygehusinfektioner (bakteriæmier og chlostridium difficile) er uændret.

  • Stadigt stigende kræftoverlevelse (overlevelse 1 år efter kræftdiagnose), men overlevelsen i Danmark er fortsat den laveste i Norden.

  • Hjertedødeligheden i Danmark fortsætter med at falde og er samtidigt den laveste i Norden og en af de laveste i Vesteuropa.

  • Fortsat fald i ventetid til 1. psykiatriske sygehuskontakt.

  • Forbedret produktivitet på sygehusene.

Læs mere i "Indblik i sundhedsvæsenets resultater" (PDF)Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |