Skip navigation


Indblik i sundhedsvæsenets resultater

Se også resumé.

Forfatter: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Version: 1.1 - kun udgivet elektronisk
Publiceret: 28-05-2014

Internationalt vurderes synlighed om resultater blandt de væsentligste faktorer til at drive kvalitet og effektivitet på sundhedsområdet – og dermed sikre mere sundhed for pengene.

OECD har i 2013 konkluderet, at Danmark har sundhedsdata af høj kvalitet, men at der er klare potentialer for bedre brug af data i sundhedsvæsenet f.eks. ved at sammenligne kvalitet i behandlingen på tværs af regioner og skabe synlighed om resultater 1 . Med økonomiaftalen for 2014 er regeringen, Danske Regioner og KL enige om en Synlighedsreform, der skal styrke fokus på sundhedsvæsenets resultater.

Indblik i sundhedsvæsenets resultater beskriver ud fra en række udvalgte indikatorer udviklingen i sundhedsvæsenets resultater og forskelle i resultater mellem de fem regioner og de 98 kommuner. Rapporten kan bidrage til sammenligning og opfølgning på sundhedsvæsenets resultater – både i staten, regioner og kommuner.

Læs mere i 'Indblik i sundhedsvæsenets resultater' (PDF)

Der er også udarbejdet et resumé af 'Indblik i sundhedsvæsenets resultater' (PDF)Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |