Skip navigation


Fremtiden hjemmehjælp - anbefalinger fra Hjemmehjælpskommis.

Et enigt Folketing besluttede i juni 2012 at nedsætte en Hjemmehjælpskommission, der har haft til opgave at beskrive udfordringerne på hjemmehjælpsområdet og komme med forslag til, hvordan ressourcerne kan anvendes bedst muligt på området.

Publiceret: 01-07-2013

Kommissionen er sammensat af 12 medlemmer, der er udpeget på baggrund af deres personlige kapacitet og ekspertise indenfor kommissionens fagområder:

 • Thomas Børner, kommitteret i Finansministeriet (formand)
 • Jørgen Goul Andersen, professor på Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
 • Helene Bækmark, administrerende direktør i Ældre-og Handicapforvaltningen, Odense Kommune
 • Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd
 • Kirsten Feld, formand for Roskilde Kommunes Ældreråd og tidligere formand for Danske Ældreråd
 • Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen
 • Tina Jørgensen, centerchef for Social, Sundhed og Ældre, Stevns Kommune
 • Lillian Knudsen, landsformand for LO Faglige Seniorer
 • Jakob Scharff, markedschef i Oplevelse og velfærd, Dansk Erhverv
 • Mette Rose Skaksen, branchedirektør i DI Service, Dansk Industri
 • Karen Stæhr, formand for Social- og sundhedssektoren, FOA
 • Jes Søgaard, Adjungeret professor på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

Kommissionen har afholdt i alt 11 møder og 1 seminar med oplæg fra praktikere og eksperter på området.

Læs kommissionens anbefalinger (PDF)Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |