Skip navigation


Henvisningsmønsteret i almen praksis i Danmark

ForsideMinisteriet offentliggør i dag rapporten ”Henvisningsmønsteret i almen praksis i Danmark”. Rapporten sammenfatter resultaterne af en omfattende analyse af henvisningsmønster og -årsager i almen praksis i Danmark foretaget i samarbejde med Finansministeriet, Sundhedssty-relsen, Danske Regioner og KL.

Forfatter: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Version: 1.0
Publiceret: 01-10-2008

Rapporten Henvisningsmønsteret i almen praksis i Danmark er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Styregruppen for tværoffentligt samarbejde (STS) med repræsentanter fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand), Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet, Danske Regioner og KL.

Rapportens hovedkonklusioner fremgår af boks 1 side 6 ff. i rapporten.

Rapporten analyserer og sammenfatter bl.a. resultaterne af rapporterne:Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |