Skip navigation


Faglig gennemgang af akutmodtagelserne

Etableringen af de 21 akutmodtagelser er et omdrejningspunkt i moderniseringen af det danske sygehusvæsen og et væsentligt element i kvalitetsfondsinvesteringerne på mere end 40 mia. kr. i en ny sygehusstruktur. Etableringen af akutmodtagelserne baserer sig på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til en styrket akutstruktur fra 2007 og er et centralt element i regionernes sygehusplaner. Formålet er at sikre akutte patienter ensartet, høj kvalitet døgnet rundt i alle dele af landet.

Forfatter: Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Publiceret: 03-06-2014

Det er arbejdsgruppens vurdering, at regionerne er kommet langt med etableringen af akutmodtagelserne. Gennemgangen viser, at akutmodtagelserne samlet set har løftet kvaliteten i behandlingen af den akutte patient, og at regionerne implementerer anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007. Arbejdsgruppen konstaterer samtidig, at regionerne og de enkelte akutmodtagelser på en række områder har organiseret sig forskelligt og valgt forskellige løsninger. Den foreliggende viden og dokumentation giver ikke grundlag for at afgøre, om der er løsninger, der er bedre end andre.

Læs 'Faglig gennemgang af akutmodtagelserne' (PDF)Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |