Skip navigation


Evaluering af udredningsretten

Retten til hurtig udredning på det somatiske område trådte i kraft den 1. september 2013, og den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg trådte i kraft den 1. januar 2013.

Forfatter: Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner
Publiceret: 11-12-2015

Formålet med evalueringen er at belyse resultaterne af retten til hurtig udredning på det somatiske område. Evalueringen vil kunne danne grundlag for efterfølgende justeringer af retten til hurtig udredning.

Evalueringen har følgende fokusområder:

  • Lovgivningsmæssige rammer
  • Information til patienterne
  • Patienter, der ikke kan udredes inden for 30 dage
  • Kapacitet og udnyttelse heraf
  • Monitoreringsmodellen og registreringspraksis
  • Samspil mellem udredningsretten i sygehussektoren og andre sektorer

Læs "Evaluering af udredningsretten" (PDF)Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |