Skip navigation


Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri alkoholbehandling til borgerne. Kommunerne må kun anvende alkoholbehandlingstilbud, der er godkendt og opført på www.Tilbudsportalen.dk, og det er de enkelte kommuners ansvar at godkende institutioner, som har adresse i pågældende kommune. Læs mere i evaluering af retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder.

Forfatter: Statens Insitut for Folkesundhed
Version: 1.0 - udgives kun elektronisk
Publiceret: 02-06-2014

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i december 2010 'Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder'. Med disse rentningslinjer fik kommunerne et fagligt grundlag og en praktisk manual til at bruge i forbindelse med godkendelse af alkoholbehandlingssteder. Formålet med retningslinjerne er at bidrage til et fagligt fundament for kommunens godkendelse af private alkoholbehandlingsinsitutioner og til udvikling af egne kommunale alkoholbehandlingsinstitutioner. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet blev bedt om at foretage en evaluering af retningslinjerne.

Evalueringen består af en survey blandt kommunerne samt en karakteristisk af de godkendte alkoholbehandlingstilbud, der er opført på www.Tilbudsportalen.dk 

Læs rapport 'Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder'Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |