Skip navigation


Evaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

Evalueringen af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet er gennemført som opfølgning på økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner henholdsvis KL og evalueringen af kommunalreformen. Hovedrapport og 4 delanalyser.

Forfatter: KL, Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet
Publiceret: 27-05-2015

Der er udarbejdet en hovedrapport og 4 delanalyser:

 

Hovedrapport:  ”Evaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet” (PDF)

Delanalyse 1: "Kvalitativ analyse af betydning og effekt af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet" (PDF)

Delanalyse 2: "Analyse af virkningerne for den kommunale og regionale økonomi  af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet" (ØIM.dk)

Delanalyse 3:  "Kvantitativ afdækning af den kommunale medfinansierings foreløbige resultater på den kommunale forebyggelsesindsats" (PDF)

Delanalyse 4:  "Beskrivelse og vurdering af incitamentsvirkninger i regionerne" (PDF)

 Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |