Skip navigation


En læge tæt på dig

En plan for fremtidens almen praksis. Regeringspublikation.

Forfatter: Sundheds- og Ældreministeriet
Publiceret: 11-06-2018

Lægen skal tilbage til kerneopgaven
De kommende år vil de praktiserende læger opleve, at flere ældre borgere og flere borgere med kroniske eller psykiske sygdomme skal behandles i almen praksis.

Det kan for eksempel være sygeplejersker, bioanalytikere, jordemødre, fysioterapeuter eller andet praksispersonale.

FAKTA – tre hurtige om udspillet

  • 736,5 millioner kroner skal løfte og modernisere almen praksis
  • Udspillet indeholder 16 initiativer, der skal sikre flere læger, fortsat høj kvalitet og en mere dynamisk almen praksis
  • Med udspillet kommer der 30 nye videreuddannelsesforløb i almen praksis i både 2019 og 2020

FAKTA – Regeringens mål for fremtidens almen praksis     

 1. 70 procent af lægerne skal have åbent for tilgang i 2030
 2. 50 procent mere praksispersonale inden 2030
 3. Forskellen i antallet af henvisninger skal nedbringes
 4. 90 procent af lægerne skal arbejde i flermandspraksis i 2030
 5. Alle praktiserende læger skal deltage i klynger i 2020
 6. Alle praktiserende læger skal ved udgangen af 2020 anvende Sundhedsdatastyrelsens kvalitetsudviklingsværktøj
 7. De praktiserende læger skal stå for en stor del af behandlingen og kontroller med KOL- og diabetespatienter
 8. Alle praktiserende læger skal inden udgangen af 2020 dele relevante patientoplysninger i det samlede patientoverblik på tværs af sundhedsvæsenet

Hent "En læge tæt på dig" (pdf)Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |