Skip navigation


Rapport om efter- og videreuddannelse inden for sygeplejen

ForsideRapport fra arbejdsgruppen nedsat som led i trepartsaftalen fra 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF

Forfatter: Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Publiceret: 07-09-2010

Som led i implementeringen af regeringens kvalitetsreform af den offentlige sektor blev det i trepartsaftalen fra 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF besluttet, at regeringen fremlægger en samlet vurdering af det fremtidige behov for efter- og videre-uddannelse på sygeplejerskeområdet.

Rapport om efter- og videreuddannelse inden for sygeplejen

Omtale i forbindelse med offentliggørelse af rapport

 Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |