Skip navigation


Indholdsfortegnelse

De samfundsøkonomiske konsekvenser af alkoholforbrug

Indholdsfortegnelse 
Forord
Sammenfatning 

2 Indledning
2.1. Formål med analysen
2.2. Definition af alkoholforbrug og -storforbrug

3 Valg af analysemetode
3.1. Opgørelse af omkostninger
3.1.1. Direkte omkostninger
3.1.2. Indirekte omkostninger
3.1.3. Metodediskussion
3.2. Resultater af lignende undersøgelser 


Samfundsøkonomisk analyse af alkoholforbrug/storforbrug
4.1. Samfundsøkonomiske omkostninger
4.1.1. Sundhedsomkostninger
4.1.2. Trafikulykker
4.1.3. Arbejdsulykker og andre ulykker
4.1.4. Kriminalitet
4.1.5. Sociale omkostninger
4.1.6. Forskning, information og forebyggelse
4.1.7. Produktionstab ved død
4.1.8. Produktionstab ved trafikdødsfald
4.1.9. Produktionstab ved førtidspensionering
4.1.10. Produktionstab ved sygdom
4.1.11. Produktionstab ved kontanthjælp
4.1.12. Øvrige omkostninger
4.2. Samfundsøkonomiske gevinster
4.3. De samfundsmæssige konsekvenser af alkoholforbrug

Diskussion af forudsætningernes robusthed og følsomhedsanalyse
5.1. Følsomhedsanalyse
5.2. Diskussion 

Offentlig kasseanalyse
6.1. Den offentlige kasses indtægter
6.2. Den offentlige kasses udgifter
6.2.1. Behandlingsudgifter
6.2.2. Overførselsudgifter

Konklusion

Litteraturliste


Sidst opdateret 31-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |